Master flow

Trong graffiti, phong cách được tạo nên bởi sự chuyển động và sự gắn kết của các chữ cái. Bộ sưu tập "Master flow" là một sự vận dụng thuần thục những kỹ thuật đặc biệt mà Kongo đã tích lũy được trong suốt quãng thời gian theo đuổi nghệ thuật của mình.

PAR AMOUR

2019 162x130cm Tranh kết hợp nhiều chất liệu trên vải lanh Pháp

PAR AMOUR
PAIX PEACE PAZ
2019 81x100cm Tranh kết hợp nhiều chất liệu trên vải lanh Pháp
PAIX PEACE PAZ
GREEN K
2019 81x100cm Tranh kết hợp nhiều chất liệu trên vải lanh Pháp
GREEN K
JET SETTEUR
2019 97x130cm Tranh kết hợp nhiều chất liệu trên vải lanh Pháp
JET SETTEUR
LUMIÈRE
2019 81x100cm Tranh kết hợp nhiều chất liệu trên vải lanh Pháp
LUMIÈRE