Alchimie

Trong bộ sưu tập này, Kongo sử dụng chất liệu chính là các nguyên tố khoa học nhằm tôn vinh vẻ đẹp tiềm tàng vốn có của tự nhiên. Đồng thời, Kongo cũng kết hợp thuần thục kỹ thuật nung tráng men truyền thống được phát triển qua lần hợp tác với thương hiệu nội thất bếp hàng đầu thế giới La Cornue và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại để hoàn thiện bộ sưu tập này.

LA SOUFRIÈRE
2018 100x100cm Tranh tráng men trên nền kim loại
LA SOUFRIÈRE
SANS TITRE
2018 100x100cm Tranh tráng men trên nền kim loại
SANS TITRE
SANS TITRE
2018 132x106,5cm Tranh tráng men trên nền kim loại
SANS TITRE
SANS TITRE
2018 67,5x133,5cm Tranh tráng men trên nền kim loại
SANS TITRE