Quai voltaire

Bộ sưu tập được coi là món quà mà Kongo dành tặng những tinh hoa của kho tàng tri thức Ai cập cổ đại. Bộ sưu tập được hoàn thiện tại studio cá nhân của Karl Lagerfeld và là nguồn cảm hứng trực tiếp cho BST Chanel Craftmanship 2018-2019, được trình diễn tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở New York.
ANKH CROSS / KHEPRI / HORUS EYE
2019 200x200 Mixed media French linen
ANKH CROSS / KHEPRI / HORUS EYE
LE 29
2019 162x130 Mixed media French linen
LE 29
KONGO CHANEL
2019 162x130 Mixed media French linen
KONGO CHANEL
17BIS QUAI VOLTAIRE
2019 150x150 Mixed media French linen
17BIS QUAI VOLTAIRE
KLSJ
2019 162x130 Mixed media French linen
KLSJ